Studeo - nabídka kurzů

Nabídka kurzů STUDEO je určena pro osoby se zdravotním postižením, mimo závažná mentální postižení a psychické poruchy.

Podmínky pro absolvování kurzů:

a) ukončená základní škola

b) věk minimálně 15 let

 

Výuka kurzů probíhá v prostorách o.s. TAP, Na Pankráci 13, Praha 4. 

Kurzy probíhají ve dnech a časech, které si studenti s lektorem domluví předem.

 

A soft skills

Požadavky trhu práce a tím i nároky zaměstnavatelů zaznamenaly v průběhu minulých let výrazné změny. Dříve kladli personalisté důraz téměř výhradně na odborné znalosti uchazečů, dnes je stále více zajímá individuální osobnost jednotlivých kandidátů.

Pojem "osobnost" zahrnuje ony vlastnosti, které nelze pojmout do odborné kvalifikace. Nejen v anglosaském světě jsou označovány jako "soft-skills", tento termín se většinou nepřekládá ani do češtiny. Jako soft-skills jsou označovány vlastnosti, jejichž důležitost se liší podle konkrétních požadavků podniku. Spektrum soft-skills sahá od empatie či znalosti lidí přes komunikativnost či sebekritičnost až po schopnost prosadit se, vést tým anebo schopnost nadchnout ostatní pro společný cíl.

Nastavení osobních cílů pro kurz:
1/ Verbální a neverbální komunikace

2/ Kladení otázek a naslouchání

3/ Základy asertivity - zdravého sebeprosazení

4/ Přijímání a poskytování kritiky a pochvaly

5/ Předcházení a řešení konfliktů

 

Lektorka kurzu: Mgr. Šárka Brzáková

Délka kurzu: 3 měsíce, v celkové délce 24 hodin

Místo výuky: prostory o. s. TAp, Na Pankráci 13, Praha 4 

Cena kurzu: 0,-

Úspěšné splnění kurzu:  85% docházka na kurz, úspěšně splněný závěrečný test,

Další info:

1. běh kurzu trvá od 4/2014 - 6/2014

2. běh kurzu trvá od 7/2014 - 12/2014

 

 

Pokud máte o kurz, kontaktujte Daniela Suchánka: dan@studeo.cz, 777-785-423

 

A Anglický jazyk

Umět cizí jazky je v dnešní době již nutností, proto nabízíme studentům kurzů STUDEO kurz anglického jazyka. 

1/ časování sloves, 

2/ přítomný, minulý, budoucí čas, 

3/  zápor, otázka v přítomném a minulém čase, 

4/ trpný rod, tázací dovětky, podmínkové věty. slovesa pojící se s infinitivem aj.

5/ další dle domluvy a potřeby

Lektorka kurzu: Mgr. Kateřina Červená

Délka kurzu: 8 měsíců, v celkové délce 100 hodin

Místo výuky: prostory o. s. Tap, Na Pankráci 13, Praha 4, 

Cena kurzu: 0,-

Úspěšné splnění kurzu:  85% docházka na kurz, úspěšně splněný závěrečný test,

Další info:

1. běh kurzu trvá od 3/2014 - 10/2014

2. běh kurzu trvá od 10/2014 - 12/2014

 

Pokud máte o kurz, kontaktujte Daniela Suchánka: dan@studeo.cz, 777-785-423

 

celý text »
 

A Základy IT

 V kurzu základů IT se účastník  seznámí s prostředím MS Office 2010 jakožto s editorem textu. Zaměstnavatelé potřebují zkušené uživatele, kteří si budou vědět rady v samotné práci s počítačem a kteří budou odpovědně a včas plnit zadané úkoly. 

 

1/ využití MS Office, formáty ukládání,  terminologie. nápověda, práce s textem, odrážky, obrázky, formáty,

2/ Powerpoint, formáty ukládání,  terminologie. nápověda, práce s textem, odrážky, obrázky, formáty,

3/ Excel - buňky, sloupce, řádky, formátování buněk, funkce, grafy, data, souhrny, kontingenční tabulka,

4/ další dle domluvy a potřeby

 

Lektor kurzu: Bc. Jakub Novák

Délka kurzu:  8 měsíců, v celkové délce 24 hodin

Místo výuky: prostory o. s. Tap, Na Pankráci 13, Praha 4, 

Cena kurzu: 0,-

Úspěšné splnění kurzu:  85% docházka na kurz, úspěšně splněný závěrečný test,

Další info:

1. běh kurzu trvá od 3/2014 - 10/2014

2. běh kurzu trvá od 11/2014 - 12/2014

 

Pokud máte o kurz, kontaktujte Daniela Suchánka: dan@studeo.cz, 777-785-423

 

 

B Účetnictví

Základy účetnictví využije student ve většině firem na pozicích které tyto dovednosti požadují. 

1/ zákon o účetnictví, daňová evidence, vedení účetnictví

2/ příjmy, výdaje, pohledávky, závazky a další.  

3/ účtová osnova, postup účtování, odpisování, archivace účetních dokladů

4/ účetní výkazy, daně, plátce, poplatník, OSVČ

5/ další dle domluvy a potřeby

 

Lektorka kurzu: Hana Hrubá Žitková

Délka kurzu: 5 měsíců, v celkové délce 120 hodin

Místo výuky: prostory o. s. TAP, Na Pankráci 13, Praha 4 

Cena kurzu: 0,-

Úspěšné splnění kurzu:  85% docházka na kurz, úspěšně splněný závěrečný test,

Další info:

1. běh kurzu trvá od 3/2014 - 7/2014

2. běh kurzu trvá od 8/2014 - 12/2014

 

Pokud máte o kurz, kontaktujte Daniela Suchánka: dan@studeo.cz, 777-785-423
 

B Reklama

Nabízíme našim studentům kurz základů reklamy, který by mohl sloužit jako silný základ pro další směřování studentů do této pracovní příležitosti.

1/ základní rozdělení reklamy, direct marketingu, PR, podpory prodeje,

2/ marketingové nástroje, ATL, BT, TTL

3/ masmédia, cíle reklamy, modely reklamy, AIDA, ADAM, DAGMAR

4/ reklamní strategie, zadavatelé, agentury, funkce reklamy

5/ další dle domluvy a potřeby

 

Lektorka kurzu: lektor bude osloven v případě zájmu o tento kurz

Délka kurzu: 5 měsíců, v celkové délce 120 hodin

Místo výuky: prostory o. s. TAP, Na Pankráci 13, Praha 4 

Cena kurzu: 0,-

Úspěšné splnění kurzu:  85% docházka na kurz, úspěšně splněný závěrečný test,

Další info:

1. běh kurzu trvá od 3/2014 - 7/2014

2. běh kurzu trvá od 8/2014 - 12/2014

 

Pokud máte o kurz, kontaktujte Daniela Suchánka: dan@studeo.cz, 777-785-423
 

B Zpracování zvukového záznamu

Nabízíme našim studentům kurz základů reklamy, který by mohl sloužit jako silný základ pro další směřování studentů do této pracovní příležitosti.

1/ druhy záznamů, digitalizace dat,analogový signál,

2/ komprese, vzorkování signálu, kvantování signálu,

3/ audio standardy, metadata, kodeky, záloha,

4/ další dle domluvy a potřeby

 

Lektor kurzu: Michal Vaniš

Délka kurzu: 5 měsíců, v celkové délce 120 hodin

Místo výuky: prostory o. s. TAP, Na Pankráci 13, Praha 4 

Cena kurzu: 0,-

Úspěšné splnění kurzu:  85% docházka na kurz, úspěšně splněný závěrečný test,

Další info:

1. běh kurzu trvá od 3/2014 - 7/2014

2. běh kurzu trvá od 8/2014 - 12/2014

 

Pokud máte o kurz, kontaktujte Daniela Suchánka: dan@studeo.cz, 777-785-423
 

B Postprodukce

Nabízíme našim studentům kurz postprodukce, jako jeden z mnoha možných záměrů k zaměstnávání osob s tělesným postižením.

1/ střih

2/ zvuk

3/ montáž, produkce, sestřih, soundtrack

4/ digitální kopie, distribuční kopie,

5/ další dle domluvy a potřeby

 

Lektor/ka kurzu: lektor bude osloven v případě zájmu o tento kurz

Délka kurzu: 5 měsíců, v celkové délce 120 hodin

Místo výuky: prostory o. s. TAP, Na Pankráci 13, Praha 4 

Cena kurzu: 0,-

Úspěšné splnění kurzu:  85% docházka na kurz, úspěšně splněný závěrečný test,

Další info:

1. běh kurzu trvá od 3/2014 - 7/2014

2. běh kurzu trvá od 8/2014 - 12/2014

 

Pokud máte o kurz, kontaktujte Daniela Suchánka: dan@studeo.cz, 777-785-423
 
 
Logo TapTap
Webhosting SmartWEB.CZ |  Webdesign a optimalizace stránek e4you s.r.o.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM,
STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Podporuje nás Pražská správa nemovitostí.